PÓgina anterior

 

Remetre informe de cada una de les intervencions efectuades, especificant, si fos necessari, les necessitats de recanvi de peces o de reparació dels equips.

Assessorar sobre les accions que han d'emprendre per solucionar possibles problemes tècnics o legals en les emissions radioelèctriques.

 

assistència tècnica
contracte de manteniment

 

Supervisar el nivell de radiofreqüència i la qualitat subjectiva del senyal en punts determinats de l'àrea de cobertura, amb una periodicitat de 3 mesos (4 vegades l'any).

Realitzar les tasques de manteniment estipulades pel fabricant dels equips objecte d'aquest contracte amb una periodicitat de 3 mesos (4 vegades l'any).

què oferim

qui som


on som


contacte


clients


notícies